top of page

  Naši učitelji   

Natalija Tumpej_foto- Stanko Kozel.jpg
  Natalija Tumpej  

Natalija Tumpej - petje, flavta

Natalija je svojo glasbeno pot pričela z igranjem prečne flavte in jo obogatila z zaključenim izobraževanjem solo petja, ki ga trenutno nadgrajuje na Konservatoriju v Celovcu pri prof. Carolini de Rooij. Jazz je glasbena smer, ki ji Natalija posveča največ časa. Svoje znanje bogati pri številnih jazz glasbenikih, kot so Judy Niemack, New York Voices, Sara Gazarek, JD Walter, Deborah Brown, Lela Kaplowitz, Ana Bezjak, Nina Strnad, Jure Pukl, Robert Bargad, Daniel Noesig in drugi. Leta 2015 jo je mednarodna komisija Riga Jazz Stage izbrala za nastop na istoimenskem festivalu v Latviji. Natalija je vokalistka glasbene skupine Jazz Ladies, ki je leta 2014 postala polfinalistka na oddaji Slovenija ima talent.

20190914_165510.jpg
  Suzana Planinšek  

Suzana Menoni Planinšek - flavta

Suzana se je glasbeno izobraževala na GŠ Karol Pahor na Ptuju in Konservatoriju za glasbo in balet Maribor v smeri glasba - prečna flavta. Veliko let je flavto poučevala na GŠ Karol Pahor Ptuj in kasneje v GŠ Gornja Radgona. V OŠ je zaposlena kot profesorica razrednega pouka, kjer vodi krožek blokflavte. 

Ustanovila in vodila je kvartet flavt, v katerem je tudi igrala. Kvartet je v osmih letih zabeležil ogromno nastopov na občinskih in šolskih proslavah, koncertih ter osebnih praznovanjih. Je članica nekaterih priložnostno sestavljenih komornih skupin ter dveh pihalnih orkestrov, kjer igra flavto in pikolo, večkrat tudi kot solistka.

Svoje znanje igranja na flavto in poučevanja le izpopolnjuje pri številnih flavtistih, ki vodijo seminarje in srečanja flavtistov v Sloveniji.

_MG_4518 lr_edited.jpg
  Erik Mihelič 

Erik Mihelič - kitara

Erik Mihelič je kitarist, ki obvlada različna področja in načine igranja kitare in poučuje kitaro že od 16 leta starosti. Svojo glasbeno pot je pričel s klasično kitaro na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Med izobraževanjem na srednji glasbeni šoli se je seznanil tudi z metodami igranja električne ter akustične kitare. Po končanem šolanju ga je glasbena pot zanesla v svet popularne in zabavne glasbe, kjer je postal dolgoletni član skupine Smooth Taste in osvojil mesta številnih velikih odrov po Sloveniji.

Vesna Govedič_edited.jpg
  Vesna Govedič  

Vesna Govedič - klavir

Vesna Govedič je pianistka, ki poučuje predmet KLAVIR že 30 let.  Po končani Srednji glasbeni šoli iz  glasbene teorije in iz klavirja se je vpisala na Pedagoško fakulteto, smer Glasbena pedagogika v Mariboru in jo 1998 tudi uspešno zaključila.

V vseh teh letih službe je  intenzivno spremljala tudi do 20 zborov na leto, različne instrumente  v službi, (tudi tekmovalce) in pevce. Najbolj pa jo veseli delo z mladimi. Do sedaj se  z učenci in učenkami udeležila kar nekaj mednarodnih tekmovanj iz predmeta KLAVIR, prav tako pa so učenci pod njenim mentorstvom na državnem tekmovanju TEMSIG prejeli  dva srebrna priznanja in dva bronasta priznanja.

Mihaela Matis.jpg
  Mihaela Matis  

Mihaela Matis - balet

Mihaela je  končala svoje baletno šolanje na tedanji Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru, nakar se je eno leto izpopolnjevala na baletni akademiji v Budimpešti. Od leta 2000 je zaposlena kot baletna plesalka v SNG Maribor. Ob svojem delu je dokončala šudij na Pedagoški fakulteti ter že vrsto let poučuje balet na različnih glasbenih, plesnih šolah in klubih.

P1140108_edited.jpg
  Simeon Garkov  

Simeon Garkov - bobni, vodja šole

Simeon se je kot tolkalist izobraževal pod mentorstvom Tomaža Lojena in Martina Bajdeta v glasbenih šolah v Velenju in Mariboru. V tem času se je udeleževal tekmovanj doma in v tujini - leta 2005 je na državnem tekmovanju Temsig osvojil srebrno nagrado. Kasneje se je usmeril v bobne, njegova bobnarska pot pa ga je pripeljala do sodelovanja z In&Out, Tim Kores ''Kori''-jem, BQL, Niko Zorjan ter mnogimi drugimi.  Simeon je 10 let so-ustvarjal avtorsko glasbo z bendom BattleX in se predstavljal tako po Sloveniji, kot tudi Evropi.

bottom of page