top of page

  Pogoji poslovanja   

1. člen

Pouk poteka v skladu z izbranim programom v prostorih Šole umetnosti Art Nova v Kulturno poslovnem centru Majšperk oz. OŠ Majšperk.

2. člen

Pouk poteka v skladu s šolskim koledarjem od 1.9 do 24. 6. (upoštevanje prostih dni in šolskih počitnic). Ne glede na dela proste dneve zaradi praznikov in počitnic, ostaja mesečna šolnina nespremenjena.

3. člen

Vpisnina v višini 20 € se obračuna ob vpisu v posamezno šolsko leto. Za drugega oz. več otrok iz iste družine znaša vpisnina 10€.

4. člen

Šolnina se mora poravnati vsak mesec najkasneje 15 dni po prejetju računa in UPN.

5. člen

V kolikor stranka zamuja s plačilom več kot en mesec, v nadaljnje ne more uporabljati storitve, dokler ne poravna vseh obveznosti.

6. člen

Nadomeščanje učne ure se priznava le v primerih odsotnosti učitelja ali po predhodnem dogovoru z učiteljem.

7. člen

Z vpisom se strinjate, da vam lahko občasno na elektronski naslov ali preko SMS sporočila pošiljamo obvestila glede pouka, novosti in dogodkov, ki jih organiziramo.

8. člen

Šolnina za drugega oz. več otrok iz iste družine znaša 50% šolnine za izbrani program.

9. člen

Cenik programov velja za učence iz občine Majšperk (KS Majšperk, KS Ptujska Gora, KS Stoperce). Za vse ostale vpisane se obračuna polna šolnina.

10. člen

Pridržujemo si pravico do spremembe cenika in splošnih pogojev poslovanja. O vseh spremembah bodo stranke vnaprej obveščene.

11. člen

Za stranke vpisane v glasbeno šolo se smatra, da so seznanjene z določili splošnih pogojev poslovanja in Vsebino varstva osebnih podatkov.

bottom of page